3 NL Plaza nederland Visie, advies en implementatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau
www.domeindelen.nl
www.domeinnaamdelen.nl
Domeinnaam delen in Nederland
 

 

--Participatiesamenleving op Internet


 
Solutions with an eagle view


-

 

Velen maken tegenwoordig zelf hun website en worden uitgever, journalist, reclamebureau of webwinkel.
Daarvoor zijn wel passende .nl domeinnamen nodig. Het registreren van passende en goede .NL domeinnamen (EMD's) is in de laatste jaren feitelijk onmogelijk geworden!

Toen wij domeinnaam delen (domainsharing) in 1999 hebben ontwikkeld omdat wij toen al op termijn deze schaarste en chaos verwachtten, was de aanvraag van sub-domeinen en email-aliassen met (externe) doorschakeling bij hosting providers omslachtig en duur. Wij hebben destijds bijzondere servers en software ontwikkeld voor toepassing van goedkope domainsharing op grotere schaal.

Dat doen we niet meer omdat inmiddels voor iedereen een mooi alternatief beschikbaar is.
Domeinnaam delen is tegenwoordig bij je eigen provider eenvoudiger en goedkoper/gratis geworden.

Neem zelf het initiatief, wees duurzaam en deel je schaarse domeinnaam met anderen!
Doe het zelf binnen je beroepsgroep, vakgroep, sport, branche, onderwijs, hobby, enz.

Je kunt het beheer van deze dienst Domainsharing (domeindelen) zelf, als houder/eigenaar van de domeinnaam, volledig in eigen beheer bij je eigen provider of provider naar eigen keuze met een goedkoop hostingpakket doen.
Je kunt met dat pakket eenvoudig en on-line, gratis een onbeperkt aantal adressen aanmaken en doorschakelen.


SIDN - Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
Het Internet en de Internetbranche hebben zich na de negentiger jaren explosief ontwikkeld.
Dat geldt ook voor het aantal domeinnamen, terwijl onder .NL een capaciteitsuitbreiding nog steeds ontbreekt.
In 1999 150.000 .NL domeinnamen, nu zijn er inmiddels ruim 5.000.000 .NL domeinnamen geregistreerd.

De .NL domeinnaam is bij SIDN veilig, vertrouwd, goedkoop en populair en de vraag is groot.
Toch is in de laatste 5 jaar de groei afgenomen en in de laatste 2 jaar nihil geworden.
Vanaf november 2015 is er zelfs een afname van registraties. (zie SIDN statistieken )
De in 1999 voor de toekomst verwachte schaarste is nu helaas werkelijkheid geworden.

Oorzaak
Uitgebreide onderzoeken, debatten en rapporten hebben economische, financiële of technische oorzaken niet aangetoond en niemand had een verklaring. Het bleef bij gissen.
(De statistieken zijn juist tegengesteld aan de economische ontwikkeling en de .NL tarieven zijn de laagsten in de EU)

De werkelijke reden is volgens ons verzadiging door de beperking van de (Nederlandse) taal, de beschikbare woordenschat en woordcombinaties - het "Dikke van Dale effect".
Nagenoeg elke "passende" Nederlandse domeinnaam (woordcombinatie) is al bedacht en geregistreerd.

De Dikke van Dale is uitgeput en de domeinnamen zijn steeds langer geworden. (gemiddeld 16 karakters, EU 13)
De lengte van domeinnamen is minder belangrijk geworden, zolang de domeinnaam maar eenvoudig te onthouden is.
Opgezegde domeinnamen worden bijna altijd meteen door anderen weer geregistreerd.
Van de ruim 5.000.000 domeinnamen wordt ruim de meerderheid niet echt "gebruikt".

Gevolgen
De verzadiging is voor iedereen in de branche en Nederland, inclusief SIDN, een slecht vooruitzicht als je weet dat nog geen 15% van de Nederlandse internetgebruikers klant is bij SIDN met vaste Nederlandse domeinnam(en) en provider onafhankelijke identiteiten met portabiliteit!

De resterende 85% is voor (email)adressen afhankelijk van commerciële partijen in de markt, heeft geen vaste plaats en identiteit op Internet en geen portabiliteit van de internetadressen en emailadressen.
Dit geeft al jaren ongemak en heeft grote gevolgen op het gebied van veiligheid en privacy voor de burger.
(
Zie voor een goede uitleg fragment uitzending Kassa 25-10-2014)

De Stichting SIDN heeft vooralsnog helaas geen oplossing om meer ruimte te maken onder .NL, zodat iedereen een veilige eigen vaste en passende domeinnaam met portabiliteit zou kunnen registreren.


 

Een oplossing voor de schaarste in Nederland is Domainsharing!
Dat kan tegenwoordig iedereen door zijn domeinnaam (met de voordelen) te delen met anderen!
Het is vergelijkbaar met de nieuwe TLD's, zoals .coop - .info - .jobs - .museum - .post - .pro - .tel - .travel, alleen in het Nederlands, veel goedkoper en onder de populaire, vertrouwde, betrouwbare en veilige domein .NL
Bovendien scoren in Nederland bij Google de extensies .com en .nl verreweg het best t.o.v. de nieuwe TLD's.
Domein delen is visueel ook vergelijkbaar met de onderverdeling in vele andere landen zoals Name.CO.UK, dat al sinds de ingebruikname van .UK heel normaal en ingeburgerd is.

Met "domein delen"
(Domainsharing) kun je algemene domeinnamen, behalve gebruik van de domeinnaam zelf voor eigen "portal" doeleinden (www.domeinnaam.nl), jouw mooie EMD domeinnaam delen met met anderen.

Voorbeelden:
Linda@Lerares.nl met (www.)Linda.Lerares.nl
BMW@Autoclub.nl met (www.)BMW.Autoclub.nl
Piet@Paashaas.nl met (www.)Piet.Paashaas.nl
Tienstra@Taxivervoer.nl met (www.)Tienstra.Taxivervoer.nl
Topspin@Tennispark.nl met (www.)Topspin.Tennispark.nl
Heringa@Hofleverancier.nl met (www.)Heringa.Hofleverancier.nl
Bemmel@Bloemencorso.nl met (www.)Bemmel.Bloemencorso.nl

Haardos@Herenkapsalon.nl
met (www.)Haardos.Herenkapsalon.nl
Homerun@Honkbalvereniging.nl met (www.)Homerun.Honkbalvereniging.nl

enz. enz. enz. enz.

Ieder heeft dan een eigen adres met doorschakeling naar het eigen bestaande emailadres en website/pagina.
(Denk hierbij aan partners, dealers, (bonds of federatie)leden, filialen, collega's, klanten of affiliaten, enz.)

Tienstra.Taxivervoer.nl scoort in Google beter dan TienstraTaxivervoer.nl

Tienstra@Taxivervoer.nl staat veel mooier dan Info@TienstraTaxivervoer.nl

De emailadressen zijn professioneel, duidelijk, informatief en mooi
voor op Internet, folders, briefpapier, visitekaartjes, enz..

Je kunt het beheer van deze dienst Domainsharing (domeindelen) zelf, als houder/eigenaar van de domeinnaam, volledig in eigen beheer bij je eigen provider of provider naar eigen keuze doen. Afhankelijk van het hostingpakket, kun je zeer eenvoudig en on-line, gratis een onbeperkt aantal van deze adressen aanmaken en doorschakelen.

Informeer bij je provider naar de mogelijkheden van email-aliassen en sub-domeinen met doorschakeling..

   
  NL- Plaza Nederland ontwikkelt al sinds de 90-er jaren visies, aanbevelingen en oplossingen voor Internationale en Nationale ontwikkelingen, mogelijkheden en vraagstukken m.b.t. Internet en de Internetbranche zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
   
-Domeinnaam ontwikkeling .NL
  1986 Nederland krijgt domein .NL  
  1996 Oprichting SIDN door vrijwilligers  
  1999 Vrijgave geblokkeerde domeinen  
  1999 NL-Plaza ontwikkelt Domainsharing  
  2000 Persoonsdomeinen jansen.123.nl  
  2002 Vrijgave geblokkeerde domeinen  
  2003 Vrijgave domeinen voor particulieren  
  2007 Einde Persoonsdomeinen .123.nl  
  2012 Verzadiging .NL domeinnamen  
  2016 Domainsharing door iedereen?
Wij laten het idee nu aan jullie over!
 
       
-Voordelen van domeinnaam delen
1 Sub-adressen van een EMD (Exact Match Domain) scoren ook beter in Google.
2 De adressen zijn duidelijk en informatief
3 De adressen zijn eenvoudig te onthouden
4 Mooie email-adressen (visitekaartje, enz.)
5 De adressen zijn provideronafhankelijk
Dus portabiliteit van internetadressen!
6 Geen schaarste meer van mooie adressen
7 De adressen zijn vergelijkbaar met de nieuwe TLD's, maar dan onder de populaire domein .NL, veel goedkoper en met veel meer keuze in het Nederlands.
8 Beter gebruik van algemene domeinnamen (EMD) dan alleen maar als extra adres om meer bezoekers te genereren en hogere score bij Google. Dat doel bereik je ook met gedeelde adressen.
9 Tienstra.Taxivervoer.nl scoort in Google beter dan TienstraTaxivervoer.nl
9 Het gebruik van gedeelde namen verbindt de leden onderling en met de vereniging, bond of federatie. De adressen staan professioneel en geven status.

-Laat je horen!
  Laat het bestuur van je sportvereniging de sportbond stimuleren om deze extra service voor hun leden te organiseren en te gaan leveren.
-
  Vraag je schoolbestuur om samen te gaan werken met vergelijkbare scholen, zoals scholengemeenschap, college, instituut, lyceum, toneelschool en avondopleiding en vraag om samen deze extra service te organiseren en te gaan leveren.
-  
-Geen eigen mooie domeinnaam?
  Heb je een goed domeindelen idee voor je sport, hobby, school, branche, passie, muziek en heb je geen passende basisdomeinnaam, kijk dan eerst of de naam vrij is, ga ook eens zoeken bij domeinmakelaars, Marktplaats, bedrijven of personen die de naam niet echt gebruiken of domeinveilingen.
   
-Providers - Hostingpakketten
  Zoek in Google
  Email-alias en sub-domein in Google
  Exact Matching Domain (EMD)
  Domeinnaam weetjes
  Lengte van domeinnamen

 

Copyright NL-Plaza Nederland 1999 - 2016
NL Plaza Nederland
info@nl-plaza.nl
KvK Amsterdam 34120298

Linkedin